Yearly Archives: 2016

>2016

Cau Swyddfeydd Nadolig

22/12/2016|CCHA, CCHA Newyddion|

Swyddfeydd wedi cau: Dydd Gwener 9 Rhagfyr

9/12/2016|Uncategorized @cy|

Bydd ein swyddfeydd wedi cau ar Dydd Gwener 9 Rhagfyr rhwng 12 o'r gloch. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anhwylustod a achosir. Os bydd gennych argyfwng yn ystod y cyfnod hwn, ffoniwch ein hadran allan o oriau gwaith ar 0300 123 1091. Gallwch hefyd logio ceisiadau atgyweirio nad ydynt yn argyfwng ar ein gwefan, neu drwy [...]

One bedroom apartment for sale

11/11/2016|CCHA, CCHA Newyddion, Datblygiadau Newydd|

We are pleased to announce that we have a one bedroom apartment for sale, as part of our low-cost home ownership scheme. Please see the attached information sheet for further details. If you have any further questions, you can contact us on 029 2046 8491 or email lcho@ccha.org.uk 243 Galleon Way Marketing Flyer (English)  

Gŵyl Ffilm Into

7/11/2016|CCHA Newyddion, Digwyddiadau, Newyddion|

Mae Gŵyl Ffilm Into - digwyddiad ffilm ac addysg am ddim mwyaf y byd i ysgolion a phobl ifanc o 5-19 oed ar draws y DU - yn am flwyddyn arall! Bydd yr Ŵyl, a gynhelir o 9 - 25 Tachwedd 2016 yn cefnogi athrawon i ddysgu'r cwricwlwm, ar draws y meysydd pwnc, mewn ffordd [...]

STAR Communities First Announcement

19/10/2016|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion|

Mae'n bosibl eich bod wedi clywed ar y newyddion ei bod yn debygol y caiff Cymunedau yn Gyntaf ei ddirwyn i ben yn raddol. Dywedodd Carl Sargeant, Gweinidog y Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phant, mewn datganiad wythnos ddiwethaf "Rwy'n bwriadu dirwyn rhaglen Cymunedau yn Gyntaf i ben tra'n sefydlu dull gweithredu newydd i ateb [...]

Fflat un ystafell wely ar werth

3/10/2016|Uncategorized @cy|

Rydym yn falch o gyhoeddi bod gennym fflat un ystafell wely ar werth, fel rhan o'n cynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. Gweler y daflen wybodaeth atodedig am fwy o fanylion. Os bydd gennych ragor o gwestiynau cysylltwch â ni ar 029 2046 8491 neu e-bostiwch lcho@ccha.org.uk

Ar werth: Fflat un ystafell wely (115 Aquila)

31/08/2016|CCHA Newyddion, Datblygiadau Newydd|

Wedi ei leoli yn ardal boblogaidd Bae Caerdydd, ar gael mae fflat ar gornel y 5ed llawr gydag un ystafell wely sy'n hynod o ddeniadol a modern. Yn agos i Orsaf Drenau Bae Caerdydd gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych i mewn i ganol y ddinas a'r M4. O fewn pellter cerdded i amrywiaeth eang o fariau, [...]

New Developments: Moorland Road (Splott)

29/03/2016|CCHA, CCHA Newyddion|

Moorland Road, Splott Contractor: Greenwich Communities Ltd Estimated start date: April 2015 (estimated build time of 62 weeks) The scheme: 15 apartments in 2 blocks The latest Newsletter from the scheme can be downloaded here. Follow updates on this development: http://greenwichcommunities.co.uk/category/moorland/

New Developments: Hamadryad (Butetown)

29/03/2016|CCHA, CCHA Newyddion|

Contractor: Morganstone Estimated start date: June 2015 (estimated build time of 107 weeks) The scheme: 55 apartments Follow updates on this development: http://www.morganstone.co.uk/community?id=32

Gweithio mewn partneriaeth

29/03/2016|CCHA Newyddion|

Ymunodd Luke â'r rhaglen Esgyn ym mis Chwefror 2016 ar ôl i'w fam, a oedd yn gwirfoddoli gyda'r prosiect, ei hargymell. Mae bellach wedi cael swydd gyda Countrywide. "Cyn i mi ymuno ag Esgyn, roeddwn yn ei chael hi'n anodd bod yn frwdfrydig, neu godi yn y bore", meddai Luke, “Ond rhoddodd y rhaglen gymaint [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?