Monthly Archives: Mawrth 2016

>>Mawrth

New Developments: Moorland Road (Splott)

29/03/2016|CCHA, CCHA Newyddion|

Moorland Road, Splott Contractor: Greenwich Communities Ltd Estimated start date: April 2015 (estimated build time of 62 weeks) The scheme: 15 apartments in 2 blocks The latest Newsletter from the scheme can be downloaded here. Follow updates on this development: http://greenwichcommunities.co.uk/category/moorland/

New Developments: Hamadryad (Butetown)

29/03/2016|CCHA, CCHA Newyddion|

Contractor: Morganstone Estimated start date: June 2015 (estimated build time of 107 weeks) The scheme: 55 apartments Follow updates on this development: http://www.morganstone.co.uk/community?id=32

Gweithio mewn partneriaeth

29/03/2016|CCHA Newyddion|

Ymunodd Luke â'r rhaglen Esgyn ym mis Chwefror 2016 ar ôl i'w fam, a oedd yn gwirfoddoli gyda'r prosiect, ei hargymell. Mae bellach wedi cael swydd gyda Countrywide. "Cyn i mi ymuno ag Esgyn, roeddwn yn ei chael hi'n anodd bod yn frwdfrydig, neu godi yn y bore", meddai Luke, “Ond rhoddodd y rhaglen gymaint [...]

Rhagoriaeth Cwsmer

29/03/2016|CCHA Newyddion|

Ym mis Chwefror, gwnaeth ein Asesydd Rhagoriaeth Cwsmer ailachredu CCHA am dair blynedd arall ar gyfer y Safon (Nod Siarter gynt) Asesu Rhagoriaeth Cwsmer. Roeddem yn cydymffurfio ym mhob un o'r 58 o adrannau sy'n creu'r safon ac eithrio un, yn yr adran honno cawsom gydymffurfiaeth rannol. Roeddem wrth ein bodd o gael ein hasesu [...]

Credyd Cynhwysol – Taith Tenant

29/03/2016|CCHA Newyddion|

Mae bron i chwarter miliwn o bobl bellach yn hawlio Credyd Cynhwysol ledled y DU, ac mae'r niferoedd yn cynyddu bob mis. Mae Credyd Cynhwysol yn disodli 6 budd-dal, gan gynnwys Lwfans Ceisio Gwaith, Credydau Treth a Budd-dal Tai. Yng Nghaerdydd, ar hyn o bryd mae'n effeithio ar bobl sengl o oedran gweithio, sy'n chwilio [...]

Microsglodynnu Gorfodol ar gyfer Cŵn

29/03/2016|CCHA Newyddion|

Os ydych yn berchen ar gi, yna dylech eisoes fod yn ymwybodol o'r newid yn y gyfraith yn ddiweddar, ac o 6 Ebrill 2016, rhaid i bob ci gael microsglodyn a'i gofrestru ar gronfa ddata gymeradwy cyn iddo fod yn wyth wythnos oed. Os byddwch yn cadw ci sydd heb gael microsglodyn efallai y cyflwynir [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?