Monthly Archives: Ionawr 2017

>>Ionawr

Maelfa ailddatblygu yn cael dechrau gyda digwyddiad ymgysylltu â’r gymuned

13/01/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion|

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal cyn-cychwyn digwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned ar gyfer ailddatblygu Maelfa, ar ddydd Mawrth 24 Ionawr rhwng yr oriau 03:00 a 19:00 yn yr hen lyfrgell Llanedeyrn yn y Maelfa, mewn partneriaeth â'n prif gontractwr Jehu Adeiladu. Bydd hwn yn sesiwn galw heibio, gan ganiatáu i drigolion, masnachwyr [...]

Ar werth: Fflat un ystafell wely (105 Aquila)

6/01/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Datblygiadau Newydd|

Rydym yn falch o gyhoeddi bod gennym fflat un ystafell wely ar werth, fel rhan o'n cynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. Gweler y daflen wybodaeth atodedig am fwy o fanylion. Os bydd gennych ragor o gwestiynau cysylltwch â ni ar 029 2046 8491 neu e-bostiwch lcho@ccha.org.uk 105-aquila-marketing-flyer-cymraeg

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?