Monthly Archives: Chwefror 2017

>>Chwefror

Gwelliannau i ein gwasanaeth galw yn ôl

15/02/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Yn ddiweddar mae'r Gymdeithas wedi gwneud nifer o newidiadau i'n system ffôn i'n helpu i wella gwasanaeth cwsmeriaid rheng flaen. Ymrwymiad pwysig i'n cwsmeriaid yw y byddwch yn derbyn galwad yn ôl o fewn 24 awr ac mae nifer o denantiaid wrthym y gallem wneud yn well. Rydym yn cyflwyno cyfleuster i gofnodi alwad cefnau [...]

CCHA dyfarnwyd achrediad arian fel BUDDSODDWR MEWN POBL

10/02/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod CCHA wedi ei derbyn achrediad arian ar gyfer Safon Buddsoddwyr mewn Pobl, gan arddangos eu hymrwymiad i berfformiad uchel drwy reoli pobl yn dda. Buddsoddwyr mewn Pobl yw'r safon ryngwladol ar gyfer rheoli pobl, diffinio'r hyn sydd ei angen i arwain, cefnogi a rheoli pobl yn effeithiol i [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?