Monthly Archives: Mawrth 2017

>>Mawrth

Ar werth: 104, Aquila

29/03/2017|Datblygiadau Newydd|

Yn ardal boblogaidd Bae Caerdydd, mae fflat gornel un ystafell wely deniadol a modern iawn ar y 5ed llawr ar gael. Mae’n agos at Orsaf Drenau Bae Caerdydd, gyda chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog â chanol y ddinas a’r M4. Mae o fewn pellter cerdded i farrau, bwytai, siopau lleol, sinema a Chanolfan Mileniwm Cymru. Mae’r eiddo’n [...]

Ar werth: 9, The Granary

29/03/2017|Datblygiadau Newydd|

Mewn lleoliad cyfleus rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd, mae’r fflat un ystafell wely fawr a deniadol hon, sydd ar y llawr cyntaf, ar werth. Mae’n agos at Orsaf Drenau Bae Caerdydd, gyda chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog â chanol y ddinas. Mae o fewn pellter cerdded o farrau, bwytai, siopau lleol, sinemâu a Bae Caerdydd. [...]

Rhagoriaeth cwsmeriaid – Mae’r Gymdeithas yn parhau i gyrraedd y safon!

29/03/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Ar ddechrau mis Mawrth cyhoeddwyd adolygiad diweddaraf ein rhagoriaeth cwsmeriaid; Atodir copi o'r adroddiad er gwybodaeth: B152_2_Customer Excellence Report 2017 Mae'r safon yn gwerthuso pa mor effeithiol ydym fel sefydliad yn darparu ei gwasanaethau i gwsmeriaid. Mae'r adroddiad presennol yn cadarnhau ein bod yn parhau i gyrraedd y safon; am y tro cyntaf rydym yn [...]

Adroddiad Adborth Cynhadledd Tenantiaid

3/03/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Mae'r adroddiad adborth gan ein Cynhadledd Tenantiaid cyntaf wedi'i gyhoeddi erbyn hyn - fersiwn PDF ar gael i'w lawrlwytho gan ddefnyddio'r ddolen isod. Os hoffech chi gael copi papur, cysylltwch â Katie Burden yn Katie.burden@ccha.org.uk neu 029 2046 8496. Hoffem ddweud diolch i bob un o'r tenantiaid a fynychodd y gynhadledd ac yn ei gwneud [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?