Monthly Archives: Mai 2017

CCHA yn noddi tîm pêl-droed lleol

17/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae'r CCHA yn falch iawn o allu noddi Splott Albion 'Cheir mini' tîm pêl-droed o'n cronfa cymorth cymunedol. Clwb Pêl-droed Albion Sblot wedi mynd o nerth i nerth, oddi ar eu 'timau bach' gyda dim ond 12 o blant yn dechrau ym mis Hydref 2014; 3 blynedd yn ddiweddarach, mae ganddynt bellach 130 plant sy'n [...]

Voluntary Board Member Advert

12/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Sefydlwyd Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd (Gymdeithas) yn 1996 pan unodd Cymdeithas Tai Adamsdown a Chymdeithas Tai Cymunedol Moors. Mae gennym bron i 3,000 o gartrefi, fwyaf ohonynt wedi'u lleoli yng nghanol Caerdydd. Yr ydym ar hyn o bryd yn ceisio unigolyn eithriadol gyda ynni, ymrwymiad a gweledigaeth strategol ac arweinyddiaeth sylweddol o brofiad mewn sefydliad [...]

Eich Canolfannau Rhifyn 01

11/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Yr ydym yn ddiweddar wedi lansio cyhoeddiad chwarterol newydd i roi gwybod beth sy'n digwydd yn ein canolfannau cymunedol. Gallwch lawrlwytho fersiwn PDF yma: eich canolfannau Rhifyn 01 Os hoffech gopi papur, os hoffech Cylchlythyr hwn ei gyfieithu i'r iaith eich hun, neu os hoffech chi fersiwn hygyrch (print e.e. mawr), cysylltwch â ni ar [...]

Ar werth: 56 Ffordd Nowell

9/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Datblygiadau Newydd, Uncategorized @cy|

Mae tŷ teulu dwy ystafell wely deniadol canol rhes ar gael mewn ffordd bengaead dawel yn agos at ardal boblogaidd Colchester Avenue, Pen-y-lan. Nid yw nepell o'r siopau lleol, gan gynnwys Sainsbury’s ar Albany Road, ac mae cysylltiadau trafnidiaeth gwych i ganol y ddinas, yr M4 a’r rhwydwaith rheilffyrdd lleol; mae’r tŷ wedi’i addurno i [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?