Ein Bwrdd

Mae’n Bwrdd yn gyfrifol am lywodraethu’r Gymdeithas a’i gyfeiriad strategol cyffredinol.

Mae ein Bwrdd yn cynnwys amrywiaeth eang o bobl o wahanol gefndiroedd a galwedigaethau. Mae pawb yn dod â phrofiadau bywyd, profiadau addysgol a profiadau gwaith gwahanol. O’r deuddeg aelod o’n Bwrdd, mae pedwar yn denantiaid i CCHA – mae cymdeithasau tai yn eithaf unigryw o ran cael defnyddwyr gwasanaeth yn ganolog i’w proses o wneud penderfyniadau. Mae’r wyth aelod arall yn cynnwys amrywiaeth o bobl e.e. cyfrifydd; cyfreithiwr; pobl sydd yn gweithio ym maes tai, a llywodraeth leol a phobl gyda diddordeb yn y gymuned.

Ddiddordeb?

Am ffurflen gais cysylltwch â:

Ysgrifennydd y Cwmni
CCHA
Llys Tolven
Ffordd Dowlais
Caerdydd
CF24 5LQ

neu i info@ccha.org.uk

Y Bwrdd

Tamsin Stirling

Mae Tamsin yn ymchwilydd tai profiadol sy’n gweithio fel ymgynghorydd tai annibynnol. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys llywodraethu, polisi cymdeithasol, tlodi/anghydraddoldeb, adfywio a digartrefedd. Roedd yn gynghorydd gweinidogol ar faterion tai, adfywio a chynllunio yn Llywodraeth Cymru rhwng 2012 a 2014, yn ystod y cyfnod pan ddatblygwyd Deddf Tai (Cymru) 2014.

Mae Tamsin yn ysgrifennu colofn reolaidd am lywodraethu ar gyfer Welsh Housing Quarterly, bu’n gweithio ar adolygiad diweddar Llywodraeth Cymru o drefniadau llywodraethu cymdeithasau tai a bu’n gadeirydd dwy gymdeithas dai – Cymdeithas Tai Rhondda yn y 1990au a Thai Cymunedol Bron Afon rhwng 2006 a 2012. Ar hyn o bryd mae’n aelod o fwrdd Canolfan Cydweithredol Cymru.

Mae Tamsin wedi byw yn y Sblot ers dros 20 mlynedd.

Grŵp Cyflawni Cenedlaethol y GIG yn Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Janet Beauchamp BA (Hons), Dip TRP, MCD, MRTPI
Mae Janet yn gynllunydd tref profiadol sydd wedi byw a gweithio yng Nghaerdydd ers dros 25 mlynedd. Mae’n byw yn nwyrain y ddinas ac mae ganddi ddiddordeb personol gweithredol yn yr ardal leol y mae CCHA yn gweithredu ynddo. Ar ôl gyrfa hir fel cynllunydd a dylunydd trefol yn y sector cyhoeddus, mae Janet yn awr yn Ddarlithydd ar y cwrs Tai ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd gan arbenigo mewn cyfraith tai, cynllunio, dylunio ac adfywio. Mae hyn yn rhoi safbwynt eang a chyfoes ar dai.

Mike Owen  (Chair)

Mike has worked in housing since 1982, retiring in April 2019.  He is a dedicated housing professional and in 2018 won the “lifetime achievement award” for his contribution to Welsh Housing. He was also identified as one of the 10 most influential people in UK housing by a national housing magazine.  He has regularly contributed on housing policy in particular on issues such as rent levels, poverty and social justice.

His most recent role was as Chief Executive of Merthyr Valleys Homes (MVH) which became the first Tenant and Employee mutual in Wales. MVH changed from a large scale stock transfer into a mutual housing organisation in 2015.

Following this work he was invited to become a Fellow of the Royal Society for Arts.

Neil Harries 

Neil is a principal in a firm of Chartered Accountants and Registered Auditors and has served on the board as chair of Valleys to Coast Housing Association, and is currently a co-opted member of Tai Calon Community Housing.

 

Michelle Wade 

Michelle has worked in the financial services sector for a number of years. She is experienced in managing conduct and risk, budgets and business plans. Ms Wade is certified under the FCS’s Senior Manager Regime and is Vice-Chair of UK Finance (mortgages) Wales Policy Committee.

Emma Britton

Emma is a youth worker and social worker and has extensive knowledge of the Adamsdown, Splott and Tremorfa area.

She is vice Chair for the Audit and Risk Committee of Social Care Wales.

Vinita Nawathe

Vinita is an independent consultant and holds non-executive roles as a director of a small community interest company promoting the interests of transport users and is an independent board member of Bath Spa University where she sits on the Audit and Infrastructure and Finance Committees.

Scott Rooks

Scott is a Chartered Quantity Surveyor and experienced in risk profiling around budgeting, cash flow, development and maintenance work. His current role as Commercial Director at Candleston Homes includes establishing a ‘homes for sale’ business, brand building and strategic development.

Arsylwyr

Mae Bwrdd CCHA yn croesawu pobl i arsylwi cyfarfodydd y Bwrdd. Os oes gennych ddiddordeb mewn arsylwi cysylltwch â Ysgrifennydd y Cwmni 0290 2046 8490 neu e-bostiwch info@ccha.org.uk