Gweledigaeth a Gwerthoedd

I ddarparu cartrefi a gwasanaethau rhagorol a chreu cymunedau lle mae pobl eisiau byw.

Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i:

 • Wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac i gymunedau
 • Creu lle gwych i weithio
 • Bod y gorau y gallwn

Bydd ein gwaith yn seiliedig ar:

 • Barch
 • Gonestrwydd
 • Arloesedd
 • Atebolrwydd
 • Tegwch
 • Effeithiolrwydd

Y Canlyniadau rydym am eu cyflawni yw:

 • Bod tenantiaid yn gwerthfawrogi eu cartrefi a’n gwasanaethau
 • Ein bod yn gwrando ar denantiaid, a bod eu barn yn cyfrif
 • Bod tenantiaid yn ymfalchïo yn eu cymunedau
 • Bod ein tîm yn effeithiol a gwerthfawr
 • Bod ein busnes yn effeithlon