Wedi ei leoli yn ardal boblogaidd Bae Caerdydd, ar gael mae fflat ar gornel y 5ed llawr gydag un ystafell wely sy’n hynod o ddeniadol a modern.

Yn agos i Orsaf Drenau Bae Caerdydd gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych i mewn i ganol y ddinas a’r M4. O fewn pellter cerdded i amrywiaeth eang o fariau, bwytai, siopau lleol, sinema a Canolfan Mileniwm Cymru. Mae’r fflat yn olau ac yn braf, wedi ei addurno i safon ardderchog. Ceir gwasanaeth porthor, lifftiau cymunedol, mynediad drws diogel a ffenestri dwbl ymhobman.

Caiff amseroedd i gael golwg ar y fflat eu cynnal ar 12.07.16 (rhwng 5.00pm a 7.00pm). Cysylltwch â Chyngor Caerdydd ar 029 2053 7366 i drefnu amser i’w weld.

Lawrlwythwch y daflen lawn yma: