Yr ydym ar hyn o bryd yn ceisio unigolyn eithriadol gyda ynni, ymrwymiad a gweledigaeth strategol ac arweinyddiaeth sylweddol o brofiad mewn sefydliad ei yrru gwerthoedd i ymuno â ni fel aelod gwirfoddol o’r Bwrdd.

Mae gan y Bwrdd gyfrifoldeb cyffredinol am ein holl weithgareddau ac felly rydym yn chwilio am unigolyn brwd i’n cynorthwyo i gyflawni ein nodau ac amcanion sefydliadol.

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau gan unigolion sydd ag arbenigedd a phrofiad mewn un neu fwy o’r meysydd canlynol:

  • Rheolaeth ariannol neu gyfrifyddiaeth
  • Datblygu tai

Am fwy o wybodaeth am gymdeithas os gwelwch yn dda edrych ar ein gwefan.

I gallwch lawrlwytho pecyn cais yma: Board Application Pack

neu fel arall, cysylltwch â Samantha Williams, llywodraethu a swyddog cymorth gweithredol ar samantha.williams@ccha.org.uk neu 02920 468 414

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mercher Awst 16eg, ganol dydd.