CCHA Newyddion

>>CCHA Newyddion

Co-Design group Feedback Session

28/02/2019|CCHA, CCHA Newyddion|

Calling all tenants! You are invited to CCHA's Co-Design Group's feedback session. We want you to have your say about the recommendations made by the group and give your feedback. Come along to this session and find out more. We will provide refreshment throughout and can also provide transport to and from the meeting. Wednesday 6th [...]

Welsh Government Regulatory Judgement In-Year Review

4/02/2019|CCHA, CCHA Newyddion, Uncategorized @cy|

Welsh Government has agreed a revised Regulatory Judgement for Cardiff Community Housing Association. The revised judgement sees CCHA’s Financial Viability stay at Standard but the Governance & Service Delivery judgement has been upgraded to Increased. This upgrade removes CCHA from the original regulatory judgement of intervention. To view the judgement please click:  CCHA Regulatory Judgement [...]

HR Team Shortlisted for Prestigious Wales HR Award

31/01/2019|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned|

CCHA’s HR Team has been shortlisted for a prestigious 2019 Welsh HR Award, which recognises and celebrates the achievements of HR professionals across Wales. The HR Team has been shortlisted in the “Best HR Initiative” category for its “Working in Partnership with Tenants” initiative. The Award aims to recognise organisations who are dedicated to improving [...]

Directors Appointed to Restructured Leadership Team at CCHA

31/01/2019|CCHA, CCHA Newyddion, Newyddion|

CCHA has made further appointments to its new senior management team. Building on the appointment of its new chief executive, Hayley Selway, the housing association has recruited Brian Pickett as Corporate Director, Central Services and Stephen Evans as Corporate Director, Tenant Services - both new roles in the restructured organisation. Commenting on the appointments, Hayley Selway [...]

National Lottery Community Fund awarded project helps working families in Cardiff

31/01/2019|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion|

Cardiff Community Housing Association (CCHA) has launched its Flourish project, which has received a National Lottery Community Fund grant to help working families improve their finances and quality of life. CCHA received over £470,000 from the National Lottery Community Fund as part of their £6 million programme which looks to support projects that help families [...]

Board member vacancy

24/07/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Yr ydym ar hyn o bryd yn ceisio unigolyn eithriadol gyda ynni, ymrwymiad a gweledigaeth strategol ac arweinyddiaeth sylweddol o brofiad mewn sefydliad ei yrru gwerthoedd i ymuno â ni fel aelod gwirfoddol o’r Bwrdd. Mae gan y Bwrdd gyfrifoldeb cyffredinol am ein holl weithgareddau ac felly rydym yn chwilio am unigolyn brwd i’n cynorthwyo [...]

JETS

27/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Oes angen hwb arnoch i gychwyn ar eich taith? Dewch gyda ni. . . Swyddi Profiad Hyfforddiant Cefnogaeth Eich tocyn i ddyfodol gwell JETS yw ein cynllun cyflogadwyedd blaenllaw i gefnogi tenantiaid sy'n cael problemau o ran diweithdra neu dlodi mewn gwaith (e.e. contractau dim oriau, cyflog isel, gwaith annibynadwy). Os ydych: yn denant CCHA, [...]

Strategaeth Gorfforaethol 2017-22

5/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Uncategorized @cy|

Ein dogfen strategaeth corfforaethol diweddaraf ar gael. Bob blwyddyn Mae'r Gymdeithas yn cyhoeddi dogfen strategaeth gorfforaethol. Dyma amlinelliad o'r hyn y bwriadwn ei gyflawni yn y flwyddyn ariannol nesaf, a sut byddwn yn gweithio i gyflawni ein gweledigaeth, sef darparu cartrefi ardderchog a gwasanaethau a helpu i ddatblygu cymunedau lle mae pobl yn falch o [...]

Community Support Fund helps out Maggie’s Club

2/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae cronfa cymorth cymunedol Mae'r Gymdeithas yn rhoi £500 i elusen o'r enw Clwb Maggie's. Mae cronfa cymorth cymunedol sy'n helpu grwpiau lleol a phrosiectau gan Gymdeithas. Mae'r elusen yn cefnogi pobl ag anghenion addysgol arbennig a nam ar eu golwg. Maent yn gweithio mewn partneriaeth â UCAN productions (yr Celfyddydau rhwydwaith creadigol unigryw), sydd [...]

CCHA yn noddi tîm pêl-droed lleol

17/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae'r CCHA yn falch iawn o allu noddi Splott Albion 'Cheir mini' tîm pêl-droed o'n cronfa cymorth cymunedol. Clwb Pêl-droed Albion Sblot wedi mynd o nerth i nerth, oddi ar eu 'timau bach' gyda dim ond 12 o blant yn dechrau ym mis Hydref 2014; 3 blynedd yn ddiweddarach, mae ganddynt bellach 130 plant sy'n [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?