Microsglodynnu Gorfodol ar gyfer Cŵn

29/03/2016|CCHA Newyddion|

Os ydych yn berchen ar gi, yna dylech eisoes fod yn ymwybodol o'r newid yn y gyfraith yn ddiweddar, ac o 6 Ebrill 2016, rhaid i bob ci gael microsglodyn a'i gofrestru ar gronfa ddata gymeradwy cyn iddo fod yn wyth wythnos oed. Os byddwch yn cadw ci sydd heb gael microsglodyn efallai y cyflwynir [...]