Datblygiadau Newydd

>>Datblygiadau Newydd

Ar werth: 56 Ffordd Nowell

9/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Datblygiadau Newydd, Uncategorized @cy|

Mae tŷ teulu dwy ystafell wely deniadol canol rhes ar gael mewn ffordd bengaead dawel yn agos at ardal boblogaidd Colchester Avenue, Pen-y-lan. Nid yw nepell o'r siopau lleol, gan gynnwys Sainsbury’s ar Albany Road, ac mae cysylltiadau trafnidiaeth gwych i ganol y ddinas, yr M4 a’r rhwydwaith rheilffyrdd lleol; mae’r tŷ wedi’i addurno i [...]

Ar Werth: 92 Aquila

7/04/2017|Datblygiadau Newydd, Uncategorized @cy|

Wedi ei leoli yn ardal boblogaidd Bae Caerdydd, mae fflat un ystafell wely deniadol a chyfoes ar gael ar y 4ydd llawr. Mae’n agos at Orsaf Drenau Bae Caerdydd, gyda chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog â chanol y ddinas a’r M4. Mae o fewn pellter cerdded i farrau, bwytai, siopau lleol, sinema a Chanolfan Mileniwm Cymru. Mae’r [...]

Ar werth: 104, Aquila

29/03/2017|Datblygiadau Newydd|

Yn ardal boblogaidd Bae Caerdydd, mae fflat gornel un ystafell wely deniadol a modern iawn ar y 5ed llawr ar gael. Mae’n agos at Orsaf Drenau Bae Caerdydd, gyda chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog â chanol y ddinas a’r M4. Mae o fewn pellter cerdded i farrau, bwytai, siopau lleol, sinema a Chanolfan Mileniwm Cymru. Mae’r eiddo’n [...]

Ar werth: 9, The Granary

29/03/2017|Datblygiadau Newydd|

Mewn lleoliad cyfleus rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd, mae’r fflat un ystafell wely fawr a deniadol hon, sydd ar y llawr cyntaf, ar werth. Mae’n agos at Orsaf Drenau Bae Caerdydd, gyda chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog â chanol y ddinas. Mae o fewn pellter cerdded o farrau, bwytai, siopau lleol, sinemâu a Bae Caerdydd. [...]

Ar werth: Fflat un ystafell wely (105 Aquila)

6/01/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Datblygiadau Newydd|

Rydym yn falch o gyhoeddi bod gennym fflat un ystafell wely ar werth, fel rhan o'n cynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. Gweler y daflen wybodaeth atodedig am fwy o fanylion. Os bydd gennych ragor o gwestiynau cysylltwch â ni ar 029 2046 8491 neu e-bostiwch lcho@ccha.org.uk 105-aquila-marketing-flyer-cymraeg

One bedroom apartment for sale

11/11/2016|CCHA, CCHA Newyddion, Datblygiadau Newydd|

We are pleased to announce that we have a one bedroom apartment for sale, as part of our low-cost home ownership scheme. Please see the attached information sheet for further details. If you have any further questions, you can contact us on 029 2046 8491 or email lcho@ccha.org.uk 243 Galleon Way Marketing Flyer (English)  

Ar werth: Fflat un ystafell wely (115 Aquila)

31/08/2016|CCHA Newyddion, Datblygiadau Newydd|

Wedi ei leoli yn ardal boblogaidd Bae Caerdydd, ar gael mae fflat ar gornel y 5ed llawr gydag un ystafell wely sy'n hynod o ddeniadol a modern. Yn agos i Orsaf Drenau Bae Caerdydd gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych i mewn i ganol y ddinas a'r M4. O fewn pellter cerdded i amrywiaeth eang o fariau, [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?