Cymuned

>Cymuned

HR Team Shortlisted for Prestigious Wales HR Award

31/01/2019|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned|

CCHA’s HR Team has been shortlisted for a prestigious 2019 Welsh HR Award, which recognises and celebrates the achievements of HR professionals across Wales. The HR Team has been shortlisted in the “Best HR Initiative” category for its “Working in Partnership with Tenants” initiative. The Award aims to recognise organisations who are dedicated to improving [...]

Directors Appointed to Restructured Leadership Team at CCHA

31/01/2019|CCHA, CCHA Newyddion, Newyddion|

CCHA has made further appointments to its new senior management team. Building on the appointment of its new chief executive, Hayley Selway, the housing association has recruited Brian Pickett as Corporate Director, Central Services and Stephen Evans as Corporate Director, Tenant Services - both new roles in the restructured organisation. Commenting on the appointments, Hayley Selway [...]

National Lottery Community Fund awarded project helps working families in Cardiff

31/01/2019|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion|

Cardiff Community Housing Association (CCHA) has launched its Flourish project, which has received a National Lottery Community Fund grant to help working families improve their finances and quality of life. CCHA received over £470,000 from the National Lottery Community Fund as part of their £6 million programme which looks to support projects that help families [...]

Community Support Fund helps out Maggie’s Club

2/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae cronfa cymorth cymunedol Mae'r Gymdeithas yn rhoi £500 i elusen o'r enw Clwb Maggie's. Mae cronfa cymorth cymunedol sy'n helpu grwpiau lleol a phrosiectau gan Gymdeithas. Mae'r elusen yn cefnogi pobl ag anghenion addysgol arbennig a nam ar eu golwg. Maent yn gweithio mewn partneriaeth â UCAN productions (yr Celfyddydau rhwydwaith creadigol unigryw), sydd [...]

CCHA yn noddi tîm pêl-droed lleol

17/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae'r CCHA yn falch iawn o allu noddi Splott Albion 'Cheir mini' tîm pêl-droed o'n cronfa cymorth cymunedol. Clwb Pêl-droed Albion Sblot wedi mynd o nerth i nerth, oddi ar eu 'timau bach' gyda dim ond 12 o blant yn dechrau ym mis Hydref 2014; 3 blynedd yn ddiweddarach, mae ganddynt bellach 130 plant sy'n [...]

Eich Canolfannau Rhifyn 01

11/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Yr ydym yn ddiweddar wedi lansio cyhoeddiad chwarterol newydd i roi gwybod beth sy'n digwydd yn ein canolfannau cymunedol. Gallwch lawrlwytho fersiwn PDF yma: eich canolfannau Rhifyn 01 Os hoffech gopi papur, os hoffech Cylchlythyr hwn ei gyfieithu i'r iaith eich hun, neu os hoffech chi fersiwn hygyrch (print e.e. mawr), cysylltwch â ni ar [...]

Maelfa ailddatblygu yn cael dechrau gyda digwyddiad ymgysylltu â’r gymuned

13/01/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion|

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal cyn-cychwyn digwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned ar gyfer ailddatblygu Maelfa, ar ddydd Mawrth 24 Ionawr rhwng yr oriau 03:00 a 19:00 yn yr hen lyfrgell Llanedeyrn yn y Maelfa, mewn partneriaeth â'n prif gontractwr Jehu Adeiladu. Bydd hwn yn sesiwn galw heibio, gan ganiatáu i drigolion, masnachwyr [...]

Gŵyl Ffilm Into

7/11/2016|CCHA Newyddion, Digwyddiadau, Newyddion|

Mae Gŵyl Ffilm Into - digwyddiad ffilm ac addysg am ddim mwyaf y byd i ysgolion a phobl ifanc o 5-19 oed ar draws y DU - yn am flwyddyn arall! Bydd yr Ŵyl, a gynhelir o 9 - 25 Tachwedd 2016 yn cefnogi athrawon i ddysgu'r cwricwlwm, ar draws y meysydd pwnc, mewn ffordd [...]

STAR Communities First Announcement

19/10/2016|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion|

Mae'n bosibl eich bod wedi clywed ar y newyddion ei bod yn debygol y caiff Cymunedau yn Gyntaf ei ddirwyn i ben yn raddol. Dywedodd Carl Sargeant, Gweinidog y Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phant, mewn datganiad wythnos ddiwethaf "Rwy'n bwriadu dirwyn rhaglen Cymunedau yn Gyntaf i ben tra'n sefydlu dull gweithredu newydd i ateb [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?