Ymunodd Luke â’r rhaglen Esgyn ym mis Chwefror 2016 ar ôl i’w fam, a oedd yn gwirfoddoli gyda’r prosiect, ei hargymell. Mae bellach wedi cael swydd gyda Countrywide.

Cyn i mi ymuno ag Esgyn, roeddwn yn ei chael hi’n anodd bod yn frwdfrydig, neu godi yn y bore”, meddai Luke, “Ond rhoddodd y rhaglen gymaint o hyder i mi.”

Cwblhaodd Luke gwrs Sefydlu Esgyn a chyflawnodd Lefel 1 Edexcel mewn Sgiliau Gwaith. Defnyddiwyd cronfa rhwystrau rhaglen Esgyn er mwyn i Luke fynychu’r cwrs Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch mewn Adeiladu, ac yna’r prawf cerdyn CSCS. Cafodd Luke fudd o fentora 1:1 gan ei fentor Susan Stevenson a ofynnodd am leoliad wyth wythnos gyda chontractwr CCHA, Countrywide. Ar ôl i Luke arddangos ei sgiliau, ei ymrwymiad a’i frwdfrydedd am bythefnos, gofynnodd Ian Michael (Rheolwr Gyfarwyddwr Countrywide) am gael archwilio Twf Swyddi Cymru. Cwblhaodd Luke wyth wythnos o brofiad gwaith gwirfoddol ac aeth yn syth i gyflogaeth â thâl.

Mae Luke yn gadarnhaol iawn am ei brofiad gydag Esgyn, ac mae’n dweud ei fod eisoes wedi argymell y prosiect i’w ffrindiau. Mae ei gyflogwr, Ian, yr un mor frwdfrydig am y profiad o weithio gydag Esgyn, gan ddweud: “Mae wedi bod yn wych, ac rydym wedi cael pobl hyfryd yn gweithio gyda ni. Mae Luke wrthi’n hyfforddi i fod yn oruchwyliwr, i gyflenwi yn lle aelod arall o staff a fydd ar ei fis mêl mewn ychydig o wythnosau, felly mae wedi bod yn broses fentora lwyddiannus iawn.”

Dywedodd ei fam Sarah: “Dechreuais gyda rhaglen Esgyn ym mis Hydref 2015, ac rwyf wrthi’n cwblhau profiad gwaith o fewn Swyddfa Weinyddol Esgyn ar hyn o bryd. Roeddwn yn awyddus iawn i Luke gymryd rhan, ond doedd e ddim yn dangos llawer o frwdfrydedd a hyder i fynychu a chael cymorth. Mae ein hamgylchedd gartref wedi newid cymaint ers iddo ddechrau ar y lleoliad a chael swydd. Mae Luke yn fwy cadarnhaol, hyderus a hapus. Rwy’n falch iawn o bopeth y mae wedi’i gyflawni ac mae’n fy ngwneud yn gryfach bob dydd yn ei weld mor hapus ac yn mwynhau bywyd. Mae eisoes yn gwneud trefniadau ac yn edrych ymlaen at y dyfodol. Mae rhaglen Esgyn yn trawsnewid bywydau ac yn helpu pobl drwy gyfnodau tywyll iawn – mae’n wych.”

Os hoffech chi gael gwybod mwy am y Rhaglen Lifft , foniwch 029 2077 8016 neu e-bostiwch lift@ccha.org.uk . Gallwch hefyd ymweld â’u tudalen , neu eu hoffi ar Facebook .