Ein dogfen strategaeth corfforaethol diweddaraf ar gael.

Bob blwyddyn Mae’r Gymdeithas yn cyhoeddi dogfen strategaeth gorfforaethol. Dyma amlinelliad o’r hyn y bwriadwn ei gyflawni yn y flwyddyn ariannol nesaf, a sut byddwn yn gweithio i gyflawni ein gweledigaeth, sef darparu cartrefi ardderchog a gwasanaethau a helpu i ddatblygu cymunedau lle mae pobl yn falch o fyw.

Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i:

  • Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl a chymunedau
  • Creu lle gwych i weithio
  • Fod y gorau

Gallwch lawrlwytho fersiwn PDF o’r ddogfen yma: Corporate Strategy 2017-2022