Yr ydym yn ddiweddar wedi lansio cyhoeddiad chwarterol newydd i roi gwybod beth sy’n digwydd yn ein canolfannau cymunedol.

Gallwch lawrlwytho fersiwn PDF yma: eich canolfannau Rhifyn 01

Os hoffech gopi papur, os hoffech Cylchlythyr hwn ei gyfieithu i’r iaith eich hun, neu os hoffech chi fersiwn hygyrch (print e.e. mawr), cysylltwch â ni ar 029 2046 8416 neu e-bost mailto:james.lundie@ccha.org.uk