Tenantiaid Presennol

Newydd i CCHA?

Croeso i CCHA

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd (CCHA) yn landlord cymdeithasol cofrestredig ac hunain ac yn rheoli bron i 3,000 o gartrefi yn ne-ddwyrain Caerdydd.

Rydym yn darparu ystod eang o gartrefi a gwasanaethau o ansawdd uchel a bod yn ymrwymedig i gefnogi ac adfywio’r cymunedau yr ydym yn gweithredu.

Ein cenhadaeth yw darparu cartrefi a gwasanaethau ardderchog a chreu cymunedau lle mae pobl eisiau byw.

Cael gwybod mwy am yr ardal lle rydych chi’n byw, mae ein cyfleusterau cymunedol a digwyddiadau sydd i ddod.
Rydym yn darparu nifer o wasanaethau ychwanegol ar gyfer ein tenantiaid, gan gynnwys arian a budd-daliadau cyngor, cefnogaeth tenantiaeth a chynhwysiant digidol.
Rydym yn cydnabod mai ein staff yw ein hased pwysicaf. Mae’r well ein gweithwyr yn teimlo y mwyaf effeithiol y Gymdeithas yn debygol o fod – gweithlu iach yn fwy cynhyrchiol!

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf

Mwy o Newyddion

New Digiscreens in Aquila & Galleon

1/03/2021|CCHA, CCHA Newyddion|

‘You talk, we listen, together we do.’ The new Digiscreens installed in Galleon, Aquila, and Ffordd Ottoway form part of our future communications with you. Conversations with you are the most important thing that [...]

CCHA returns to regulatory Standard

27/03/2020|CCHA, CCHA Newyddion|

CCHA has been upgraded, and returned to Standard for Governance & Services, in a judgement by Welsh Government this week, following the regulator’s decision to downgrade the Association in March 2018. The process of improvements started [...]

Co-Design group Feedback Session

28/02/2019|CCHA, CCHA Newyddion|

Calling all tenants! You are invited to CCHA's Co-Design Group's feedback session. We want you to have your say about the recommendations made by the group and give your feedback. Come along to this session and [...]

Welsh Government Regulatory Judgement In-Year Review

4/02/2019|CCHA, CCHA Newyddion, Uncategorized @cy|

Welsh Government has agreed a revised Regulatory Judgement for Cardiff Community Housing Association. The revised judgement sees CCHA’s Financial Viability stay at Standard but the Governance & Service Delivery judgement has been upgraded to Increased. [...]

Large Twitter Icon
0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?