Tenantiaid Presennol

Newydd i CCHA?

Croeso i CCHA

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd (CCHA) yn landlord cymdeithasol cofrestredig ac hunain ac yn rheoli bron i 3,000 o gartrefi yn ne-ddwyrain Caerdydd.

Rydym yn darparu ystod eang o gartrefi a gwasanaethau o ansawdd uchel a bod yn ymrwymedig i gefnogi ac adfywio’r cymunedau yr ydym yn gweithredu.

Ein cenhadaeth yw darparu cartrefi a gwasanaethau ardderchog a chreu cymunedau lle mae pobl eisiau byw.

Cael gwybod mwy am yr ardal lle rydych chi’n byw, mae ein cyfleusterau cymunedol a digwyddiadau sydd i ddod.
Rydym yn darparu nifer o wasanaethau ychwanegol ar gyfer ein tenantiaid, gan gynnwys arian a budd-daliadau cyngor, cefnogaeth tenantiaeth a chynhwysiant digidol.
Rydym yn cydnabod mai ein staff yw ein hased pwysicaf. Mae’r well ein gweithwyr yn teimlo y mwyaf effeithiol y Gymdeithas yn debygol o fod – gweithlu iach yn fwy cynhyrchiol!

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf

Mwy o Newyddion

Housing Association Comparison Tool

8/11/2018|CCHA|

Welsh Government have created a comparison tool which allows users to select and compare data from different housing associations. To access click: here

Board member vacancy

24/07/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Yr ydym ar hyn o bryd yn ceisio unigolyn eithriadol gyda ynni, ymrwymiad a gweledigaeth strategol ac arweinyddiaeth sylweddol o brofiad mewn sefydliad ei yrru gwerthoedd i ymuno â ni fel aelod gwirfoddol o’r Bwrdd. [...]

test Copy

14/07/2017|Uncategorized @cy|

test

test

14/07/2017|Uncategorized @cy|

test

Large Twitter Icon
0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?