Mae Gŵyl Ffilm Into – digwyddiad ffilm ac addysg am ddim mwyaf y byd i ysgolion a phobl ifanc o 5-19 oed ar draws y DU – yn am flwyddyn arall!

Bydd yr Ŵyl, a gynhelir o 9 – 25 Tachwedd 2016 yn cefnogi athrawon i ddysgu’r cwricwlwm, ar draws y meysydd pwnc, mewn ffordd ddynamig a dymunol. Mae’n cynnig profiadau bywyd ehangach i bobl ifanc a’r cyfle i drochi eu hunain yn hud y sinema.

Bydd y rhai fydd yn bresennol yn cael mynediad i bron i 3,000 o ddigwyddiadau am ddim sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm, yn cynnwys:

  • Rhaglen sgrinio o 150+ o’r ffilmiau
  • Sesiynau siarad gan arbenigwyr o’r diwydiant ffilm
  • Siaradwr arbennig a sesiynau holi ac ateb
  • A llawer iawn mwy!

Bydd CCHA yn cymryd rhan yn yr wŷl drwy gynnal tri dangosiad yn ein cyfleuster CMC@Loudoun (Sgwar Loudoun, Butetown) fel rhan o sinema gymunedol Flix:

  • 11 Tachwedd 2016, 10am – James & the Giant Peach
  • 18 Tachwedd 2016, 10am – Paper Planes
  • 25 Tachwedd 2016, 10am – Felix

I archebu tocynnau i unrhyw un o’r dangosiadau uchod, ewch i wefan Gwŷl Ffilm Into: https://www.intofilm.org/events/festival

Os hoffech gael rhagor o fanylion am sinema Flix, cysylltwch â’n tîm Cymunedau ac Adfywio drwy glicio yma, neu ffoniwch 029 2046 8416.