Oes angen hwb arnoch i gychwyn ar eich taith?

Dewch gyda ni. . .

  • Swyddi
  • Profiad
  • Hyfforddiant
  • Cefnogaeth

Eich tocyn i ddyfodol gwell

JETS yw ein cynllun cyflogadwyedd blaenllaw i gefnogi tenantiaid sy’n cael problemau o ran diweithdra neu dlodi mewn gwaith (e.e. contractau dim oriau, cyflog isel, gwaith annibynadwy).

Os ydych:

  • yn denant CCHA, neu’n byw mewn eiddo CCHA
  • yn 16 oed neu drosodd
  • yn ddi-waith, ar incwm isel neu’n cael problemau o ran ‘tlodi mewn gwaith

Gall JETS fod yr hwb sydd ei angen arnoch i’ch helpu i gyrraedd ble rydych am fod mewn bywyd – dewch gyda ni!

Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion:

jets@ccha.org.uk
029 2046 8495