Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal cyn-cychwyn digwyddiad Ymgysylltu â’r Gymuned ar gyfer ailddatblygu Maelfa, ar ddydd Mawrth 24 Ionawr rhwng yr oriau 03:00 a 19:00 yn yr hen lyfrgell Llanedeyrn yn y Maelfa, mewn partneriaeth â’n prif gontractwr Jehu Adeiladu. Bydd hwn yn sesiwn galw heibio, gan ganiatáu i drigolion, masnachwyr a phartïon eraill â diddordeb i siarad â staff o CCHA, Jehu a Chyngor Caerdydd am y cynllun.

Bydd gwybodaeth yn cynnwys:

  •  cynlluniau a delweddau o’r cynllun
  • cyflwyno fesul cam, amserlenni, a threfniadau mynediad dros dro
  • cyfleoedd lleoliadau gwaith a hyfforddiant

Croeso mawr i bawb i fynychu’r

Maelfa DevelopmentLaunch