Os ydych yn berchen ar gi, yna dylech eisoes fod yn ymwybodol o’r newid yn y gyfraith yn ddiweddar, ac o 6 Ebrill 2016, rhaid i bob ci gael microsglodyn a’i gofrestru ar gronfa ddata gymeradwy cyn iddo fod yn wyth wythnos oed. Os byddwch yn cadw ci sydd heb gael microsglodyn efallai y cyflwynir hysbysiad i chi yn ei gwneud yn ofynnol i chi roi microsglodyn arno a bydd gennych 21 diwrnod i wneud hynny.

Mae’r Dogs Trust yn cynnig microsglodynnu am ddim ar hyn o bryd ar draws y wlad, er mwyn helpu i sicrhau nad yw’r gost yn atal pobl rhag cydymffurfio â’r gyfraith newydd. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ei gwefan: http://www.chipmydog.org.uk/

Nodyn atgoffa ar gyfer perchnogion anifeiliaid anwes

Hoffem atgoffa tenantiaid fel rhan o’ch Cytundeb Tenantiaeth, ei bod yn rhaid i chi gadw unrhyw anifeiliaid yn yr eiddo o dan reolaeth.

Os byddwch yn ystyried cadw anifail anwes ac yn byw mewn tŷ neu fyngalo, bydd angen i chi gael caniatâd cyn gwneud hynny. Ni chaniateir anifeiliaid anwes mewn fflatiau heb ganiatâd penodol gan CCHA.