Mae’n bosibl eich bod wedi clywed ar y newyddion ei bod yn debygol y caiff Cymunedau yn Gyntaf ei ddirwyn i ben yn raddol.

Dywedodd Carl Sargeant, Gweinidog y Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phant, mewn datganiad wythnos ddiwethaf “Rwy’n bwriadu dirwyn rhaglen Cymunedau yn Gyntaf i ben tra’n sefydlu dull gweithredu newydd i ateb heriau’r dyfodol” gan fynd ymlaen i ddweud “Mae hyn yn golygu bod cymunedau sydd wedi’u grymuso ac yn ymgysylltu; cymunedau sy’n barod i weithio ac yn gallu gwneud hynny; cymunedau a all gynnig y dechrau gorau i blant mewn bywyd.”

Mae Cymunedau yn Gyntaf STAR a CCHA yn dal i fod yn sicr bod y rhan fwyaf o’r prosiectau rydym yn eu darparu, yn mynd i’r afael â’r blaenoriaethau allweddol sydd wedi’u hamlinellu gan Lywodraeth Cymru ac yn eu cefnogi. Edrychwn ymlaen at gyfrannu at yr ymgynghoriad a gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a phob un o’n partneriaid er mwyn datblygu gwasanaethau a fydd yn parhau i gefnogi pobl leol a’u cynnwys.

Rydym yn gobeithio cael rhagor o fanylion am ddyfodol Cymunedau yn Gyntaf dros yr wythnosau’r a misoedd nesaf. Yn y cyfamser, bydd Cymunedau yn Gyntaf STAR yn gweithredu fel arfer.

Cliciwch yma i ddarllen cyhoeddiad llawn Carl Sargeant.: http://gov.wales/newsroom/people-and-communities/2016/new-approach-needed-to-build-resilient-communities/?lang=cy