development

>Tag:development

Ar werth: Fflat un ystafell wely (115 Aquila)

31/08/2016|CCHA Newyddion, Datblygiadau Newydd|

Wedi ei leoli yn ardal boblogaidd Bae Caerdydd, ar gael mae fflat ar gornel y 5ed llawr gydag un ystafell wely sy'n hynod o ddeniadol a modern. Yn agos i Orsaf Drenau Bae Caerdydd gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych i mewn i ganol y ddinas a'r M4. O fewn pellter cerdded i amrywiaeth eang o fariau, [...]

New Developments: Moorland Road (Splott)

29/03/2016|CCHA, CCHA Newyddion|

Moorland Road, Splott Contractor: Greenwich Communities Ltd Estimated start date: April 2015 (estimated build time of 62 weeks) The scheme: 15 apartments in 2 blocks The latest Newsletter from the scheme can be downloaded here. Follow updates on this development: http://greenwichcommunities.co.uk/category/moorland/

New Developments: Hamadryad (Butetown)

29/03/2016|CCHA, CCHA Newyddion|

Contractor: Morganstone Estimated start date: June 2015 (estimated build time of 107 weeks) The scheme: 55 apartments Follow updates on this development: http://www.morganstone.co.uk/community?id=32

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?