STAR Communities First Announcement

19/10/2016|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion|

Mae'n bosibl eich bod wedi clywed ar y newyddion ei bod yn debygol y caiff Cymunedau yn Gyntaf ei ddirwyn i ben yn raddol. Dywedodd Carl Sargeant, Gweinidog y Cabinet ar gyfer Cymunedau a Phant, mewn datganiad wythnos ddiwethaf "Rwy'n bwriadu dirwyn rhaglen Cymunedau yn Gyntaf i ben tra'n sefydlu dull gweithredu newydd i ateb [...]