Gweithio mewn partneriaeth

29/03/2016|CCHA Newyddion|

Ymunodd Luke â'r rhaglen Esgyn ym mis Chwefror 2016 ar ôl i'w fam, a oedd yn gwirfoddoli gyda'r prosiect, ei hargymell. Mae bellach wedi cael swydd gyda Countrywide. "Cyn i mi ymuno ag Esgyn, roeddwn yn ei chael hi'n anodd bod yn frwdfrydig, neu godi yn y bore", meddai Luke, “Ond rhoddodd y rhaglen gymaint [...]