Chi a’ch Cartef

fy Nghyfrif

Log i mewn i’n system ar-lein i weld eich cyfrif a thalu ar-lein

Talu Rhent

Gweld y gwahanol ffyrdd y gallwch chi dalu eich rhent.

Rhoi gwybod am Atgyweiriad

Os oes angen rhywbeth gosod yn eich cartref, rhowch wybod i ni.

Rhoi Gwybod am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Rhowch wybod i ni am broblemau sy’n effeithio arnoch chi.

Rhoi Gwybod am Dipio Anghyfreithlon

Os ydych wedi gweld rhywbeth yn cael ei dympio, rhowch wybod yma.

Cyfarfod eich Swyddog Tai

Cael manylion cyswllt ar gyfer eich swyddog tai.

Llawlyfr y Tenantiaid

Mae’r Llawlyfr hwn yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wybod am fyw yn eich cartref newydd.

Clickiwch yma:  Llawlyfr y Tenantiaid

Prynu eich Cartref

Gwybodaeth ar gyfer tenantiaid ar brynu eu cartref.

Llawlyfrau Cyfarpar

Mae fersiynau PDF o’r llawlyfrau ar gyfer y cyfarpar yn eich cartrefi.