Canmoliaeth a Chwynion

Rydym yn croesawu eich adborth ar bob agwedd ar ein gwaith

Gallwch weld ein canmoliaeth a chwynion arwain yma.

Gallwch weld ac mae ein polisi cwynion yma.

Mae ein canllaw a pholisi hefyd ar gael yn y Gymraeg.

Canmoliaeth

Os ydym wedi gwneud rhywbeth yn dda dywedwch wrthym fel y gallwn geisio ailadrodd hyn mewn ardaloedd eraill. Mae hefyd yn helpu ein staff yn gwybod pan maent yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych. gallwch gwblhau ein ffurflen canmoliaeth ar-lein yma:

...
Loading

Cwynion

Rheoli cwynion yn sicrhau effeithiol rydym yn darparu gwasanaeth da i gwsmeriaid ac yn ein helpu i nodi meysydd i’w gwella. Os hoffech chi i gwyno neu fynegi pryder am wasanaeth yr ydych wedi ei dderbyn, llenwch ein ffurflen gwyno yma:

...
Loading