Cyfnewid Tai

HomeSwapper yw cynllun cyfnewid tai mwyaf y DU ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol sydd yn edrych i gyfnewid cartrefi.

Mae’r gwasanaeth HomeSwapper yn rhad ac am ddim i holl denantiaid Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd.

I ddod o hyd i gyfnewidiad, cofrestrwch ar www.homeswapper.co.uk. Byddan nhw’n chwilio bob dydd am dai fydd yn cyfateb i’ch gofynion ac yn anfon negeseuon i chi ar e-bost neu neges destun. Am ragor o wybodaeth ewch ar wefan HomeSwapper neu ffoniwch 029 2053 7111.

Os oes gennych gyfrif Facebook, gallwch hefyd chwilio am eiddo addas drwy ddefnyddio House Swap Wales. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar www.houseswapwales.co.uk

Gallwch hefyd gysylltu â’ch Swyddog Tai am ragor o wybodaeth neu gyngor.