Fy Nghyfrif

Fy Nghyfrif yw ein system dalu ar-lein sydd yn defnyddio eich cerdyn debyd neu gerdyn credyd. Mae hyn yn rhad ac am ddim ac ar gael saith diwrnod yr wythnos (sylwer, nid yw’r gwasanaeth ar gael oherwydd dibenion cadw copi wrth gefn rhwng 11:00PM a 02.00AM)

Byddwch angen cyfeiriad e-bost a’ch rhif cyfeirnod tenantiaeth (gallwch weld hwn ar eich datganiad rhent) er mwyn creu cyfrif.

Mewngofnodi

UPDATE 01/03/2017 – 16:16
Please note we are currently experiencing issues with allowing new users to register on this system. We have reported this to the platform provider. Apologies for any inconvenience caused.

Defnyddiwr Newydd

A ydych yn ddefnyddiwr newydd? Cliciwch isod i greu cyfrif.

Creu Cyfrif