Rhoi Gwybod am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Rydym ni i gyd eisiau byw yn hapus yn ein cartrefi ond weithiau gallwn brofi problemau gyda’n cymdogion neu aelodau o’r gymdeithas leol.

Mae CCHA yn cymryd safiad cadarn yn erbyn ymddygiad gwrthgymdeithasol a byddwn yn eich cefnogi i ddelio gydag unrhyw broblemau cyn iddyn nhw fynd yn waeth. Ni fyddwn yn goddef unrhyw droseddau casineb, trais domestig, cam-drin corfforol, gwerthu cyffuriau, puteindra neu droseddau eraill gan ein tenantiaid.

I roi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol, llenwch y ffurflen isod, e-bostiwch info@ccha.org.uk neu ffoniwch 029 2046 8490.

Os ydych yn pryderu am ymddygiad gwrthgymdeithasol, gallwch hefyd gysylltu â’r Heddlu ar 02920 222111 a gofyn am eich Tîm Cymdogaeth neu ffonio 101.

...
Loading