Rhoi Gwybod am Dipio Anghyfreithlon

Mae tipio sbwriel a thipio anghyfreithlon yn broblemau cynyddol ar rai o’n hystadau.

I roi gwybod am achos o dipio anghyfreithlon, llenwch y ffurflen isod, e-bostiwch info@ccha.org.uk neu ffoniwch ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 029 2046 8490.

...
Loading

Gallwch hefyd roi gwybod am dipio anghyfreithlon i Gyngor Caerdydd: cardiff.gov.uk/ENG/resident/Rubbish-and-recycling/Report-a-problem/Report-fly-tipping/Pages/Report-fly-tipping