Eich Cymuned

>Eich Cymuned

Eich Cymuned

Gwybodaeth Gymunedol

Cysylltiadau defnyddiol i gael gwybodaeth am wasanaethau yn eich ardal chi.

Eich cynrychiolwyr

Cael gwybod pwy yw eich AS, AC a’r Cynghorydd lleol, a sut y gallwch gysylltu â nhw.

Cyfleusterau cymunedol

Mae gennym dri neuaddau cymunedol ar gael i’w llogi ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd.

Diweddaraf Newyddion Cymuned &; Digwyddiadau

Mwy o Newyddion

Directors Appointed to Restructured Leadership Team at CCHA

31/01/2019|CCHA, CCHA Newyddion, Newyddion|

CCHA has made further appointments to its new senior management team. Building on the appointment of its new chief executive, Hayley Selway, the housing association has recruited Brian Pickett as Corporate Director, Central Services and Stephen [...]

National Lottery Community Fund awarded project helps working families in Cardiff

31/01/2019|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion|

Cardiff Community Housing Association (CCHA) has launched its Flourish project, which has received a National Lottery Community Fund grant to help working families improve their finances and quality of life. CCHA received over £470,000 from [...]

Community Support Fund helps out Maggie’s Club

2/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae cronfa cymorth cymunedol Mae'r Gymdeithas yn rhoi £500 i elusen o'r enw Clwb Maggie's. Mae cronfa cymorth cymunedol sy'n helpu grwpiau lleol a phrosiectau gan Gymdeithas. Mae'r elusen yn cefnogi pobl ag anghenion addysgol [...]

CCHA yn noddi tîm pêl-droed lleol

17/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae'r CCHA yn falch iawn o allu noddi Splott Albion 'Cheir mini' tîm pêl-droed o'n cronfa cymorth cymunedol. Clwb Pêl-droed Albion Sblot wedi mynd o nerth i nerth, oddi ar eu 'timau bach' gyda dim [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?