Eich Cymuned

>Eich Cymuned

Eich Cymuned

Gwybodaeth Gymunedol

Cysylltiadau defnyddiol i gael gwybodaeth am wasanaethau yn eich ardal chi.

Eich cynrychiolwyr

Cael gwybod pwy yw eich AS, AC a’r Cynghorydd lleol, a sut y gallwch gysylltu â nhw.

Cymunedau yn Gyntaf STAR

Rydym yn cynnal y Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf STAR (Splott, Tremorfa, Adamsdown Y Rhath)

LIFT

Rydym yn cynnal y Rhaglen Lifft Llywodraeth Cymru yn Nwyrain Caerdydd, sy’n helpu pobl ddi-waith tymor hir yn ôl i’r gwaith.

Cyfleusterau cymunedol

Mae gennym dri neuaddau cymunedol ar gael i’w llogi ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd.

Diweddaraf Newyddion Cymuned &; Digwyddiadau

Mwy o Newyddion

Community Support Fund helps out Maggie’s Club

2/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae cronfa cymorth cymunedol Mae'r Gymdeithas yn rhoi £500 i elusen o'r enw Clwb Maggie's. Mae cronfa cymorth cymunedol sy'n helpu grwpiau lleol a phrosiectau gan Gymdeithas. Mae'r elusen yn cefnogi pobl ag anghenion addysgol [...]

CCHA yn noddi tîm pêl-droed lleol

17/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae'r CCHA yn falch iawn o allu noddi Splott Albion 'Cheir mini' tîm pêl-droed o'n cronfa cymorth cymunedol. Clwb Pêl-droed Albion Sblot wedi mynd o nerth i nerth, oddi ar eu 'timau bach' gyda dim [...]

Eich Canolfannau Rhifyn 01

11/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Yr ydym yn ddiweddar wedi lansio cyhoeddiad chwarterol newydd i roi gwybod beth sy'n digwydd yn ein canolfannau cymunedol. Gallwch lawrlwytho fersiwn PDF yma: eich canolfannau Rhifyn 01 Os hoffech gopi papur, os hoffech Cylchlythyr [...]

Maelfa ailddatblygu yn cael dechrau gyda digwyddiad ymgysylltu â’r gymuned

13/01/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion|

Rydym yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal cyn-cychwyn digwyddiad Ymgysylltu â'r Gymuned ar gyfer ailddatblygu Maelfa, ar ddydd Mawrth 24 Ionawr rhwng yr oriau 03:00 a 19:00 yn yr hen lyfrgell Llanedeyrn yn [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?