Gwybodaeth Gymunedol

Ysgolion

Mae’r holl wybodaeth rydych chi ei angen am eich ysgol leol (gan gynnwys dyddiadau gwyliau, ardaloedd dalgylch, a manylion cyswllt) ar gael o wefan Cyngor Caerdydd: www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/Cardiff-schools/Pages/default.aspx

Gwastraff a Sbwriel

Gallwch wirio eich diwrnod casglu gwastraff drwy roi eich cyfeiriad yma: www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Rubbish-and-recycling/When-are-my-bins-collected/Pages/default.aspx

Gallwch hefyd roi gwybod am broblem (megis colli casgliad) a darganfod mwy o wybodaeth am beth sy’n mynd i bob bag, a sut i archebu mwy o fagiau drwy ymweld â www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Rubbish-and-recycling/Pages/default.aspx

Gallwch chi hefyd ddweud wrthym am achos o dipio anghyfreithlon ar eich ystâd.

Trafnidiaeth

Cysylltiadau defnyddiol ar gyfer trafnidiaeth yng Nghaerdydd:

Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar wefan Cyngor Caerdydd, gan gynnwys sut i wneud cais am docyn bws dinesydd hŷn neu docyn bws person anabl, rhoi gwybod am fws sydd wedi’i ddifrodi a gwybodaeth ar dacsis hefyd: www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Parking-roads-and-travel/Public-transport/Pages/Public-transport.aspx