Digwyddiadau Cymunedol / Newyddion

>>Digwyddiadau Cymunedol / Newyddion

Digwyddiadau Cymunedol / Newyddion

Diweddaraf Digwyddiadau Cymunedol / Newyddion

Board member vacancy

24/07/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Yr ydym ar hyn o bryd yn ceisio unigolyn eithriadol gyda ynni, ymrwymiad a gweledigaeth strategol ac arweinyddiaeth sylweddol o brofiad mewn sefydliad ei yrru gwerthoedd i ymuno â ni fel aelod gwirfoddol o’r Bwrdd. [...]

JETS

27/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Oes angen hwb arnoch i gychwyn ar eich taith? Dewch gyda ni. . . Swyddi Profiad Hyfforddiant Cefnogaeth Eich tocyn i ddyfodol gwell JETS yw ein cynllun cyflogadwyedd blaenllaw i gefnogi tenantiaid sy'n cael problemau [...]

Strategaeth Gorfforaethol 2017-22

5/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Uncategorized @cy|

Ein dogfen strategaeth corfforaethol diweddaraf ar gael. Bob blwyddyn Mae'r Gymdeithas yn cyhoeddi dogfen strategaeth gorfforaethol. Dyma amlinelliad o'r hyn y bwriadwn ei gyflawni yn y flwyddyn ariannol nesaf, a sut byddwn yn gweithio i [...]

Community Support Fund helps out Maggie’s Club

2/06/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae cronfa cymorth cymunedol Mae'r Gymdeithas yn rhoi £500 i elusen o'r enw Clwb Maggie's. Mae cronfa cymorth cymunedol sy'n helpu grwpiau lleol a phrosiectau gan Gymdeithas. Mae'r elusen yn cefnogi pobl ag anghenion addysgol [...]

CCHA yn noddi tîm pêl-droed lleol

17/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Mae'r CCHA yn falch iawn o allu noddi Splott Albion 'Cheir mini' tîm pêl-droed o'n cronfa cymorth cymunedol. Clwb Pêl-droed Albion Sblot wedi mynd o nerth i nerth, oddi ar eu 'timau bach' gyda dim [...]

Voluntary Board Member Advert

12/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Sefydlwyd Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd (Gymdeithas) yn 1996 pan unodd Cymdeithas Tai Adamsdown a Chymdeithas Tai Cymunedol Moors. Mae gennym bron i 3,000 o gartrefi, fwyaf ohonynt wedi'u lleoli yng nghanol Caerdydd. Yr ydym ar [...]

Eich Canolfannau Rhifyn 01

11/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Cymuned, Newyddion, Uncategorized @cy|

Yr ydym yn ddiweddar wedi lansio cyhoeddiad chwarterol newydd i roi gwybod beth sy'n digwydd yn ein canolfannau cymunedol. Gallwch lawrlwytho fersiwn PDF yma: eich canolfannau Rhifyn 01 Os hoffech gopi papur, os hoffech Cylchlythyr [...]

Ar werth: 56 Ffordd Nowell

9/05/2017|CCHA, CCHA Newyddion, Datblygiadau Newydd, Uncategorized @cy|

Mae tŷ teulu dwy ystafell wely deniadol canol rhes ar gael mewn ffordd bengaead dawel yn agos at ardal boblogaidd Colchester Avenue, Pen-y-lan. Nid yw nepell o'r siopau lleol, gan gynnwys Sainsbury’s ar Albany Road, [...]

Chat Y gwanwyn 2017

5/04/2017|CCHA, CCHA Newyddion|

Mae'r rhifyn diweddaraf o'n cylchgrawn i denantiaid 'Chat' wedi ei gyhoeddi, a dylech fod wedi cael copi ohono drwy eich drws yn ddiweddar. Gallwch hefyd weld copi ar-lein yma: 23319A CCHA Spring 2017 Magazine v4 [...]

0
Connecting
Please wait...
Send a message | Anfonwch neges

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Mae'n ddrwg gennym, nid ydym yn ar-lein ar hyn o bryd. Gadewch neges.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
* Message | Neges
Login now | Mewngofnodwch nawr

Need more help? Save time by starting your support request online.

Angen cymorth pellach? Arbed amser drwy ddechrau eich cais cymorth ar-lein.

Your name | Eich enw
* Email | E-bost
Phone | Ffôn
* Message | Neges
We're online! | Rydym yn ar-lein!
Feedback | Adborth

Help us to help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

Helpwch ni i'ch helpu chi yn well! Teimlwch yn rhydd i adael unrhyw adborth ychwanegol ni.

How do you rate our support? | Sut ydych chi'n graddio ein cefnogaeth?